Περί των Χειρογράφων Francken

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016
Ουδείς αμφισβητεί ιστορικά τα γεγονότα που οδήγησαν στη γένεση του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου το 1801 στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας. Ομοίως, ουδείς δύναται να αμφισβητήσει ποιοι ήταν οι ιδρυτές του νέου αυτού Τεκτονικού τύπου, o οποίος ταχέως εξαπλώθηκε σε αμφότερα τα ημισφαίρια. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τους γεννήτορες του Α.Α.Σ.Τ., για τους οποίους –παρά τις τόσες επίμοχθες μελέτες– συνεχίζει να υφίσταται μια μάλλον «ομιχλώδης γενεαλογία». Μια αξιόλογη προσπάθεια για την γνωσιολογική προσέγγιση του καλούμενου «Τύπου της Τελειοποιήσεως» ή «Τύπου του Morin» ή, ακόμα ορθότερα «Tύπου του Βασιλικού Μυστικού» («Order of the Royal Secret») περνά μέσα από την βιογραφία του Ηenry Andrew Francken και των περίφημων χειρογράφων του. Στα ήδη τέσσερα σωζόμενα (χωρίς να αποκλείεται η μελλοντική εξεύρεση και άλλων) χειρόγραφα η ιστορική έρευνα οφείλει να συμπεριλάβει και ένα ακόμα, το οποίο είναι γνωστό ως «Χειρόγραφο του Αγίου Δομίνικου» («Santo Domingo Manuscript»), το οποίο ορθώς πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι χρονικά προγενέστερο όλων των Χειρογράφων Francken. Ίσως, πρόκειται για ένα από τα κείμενα από τα οποία αντεγράφη το πρωτότυπο (master) τo οποίo χρησιμοποίησε ο Francken για να συνθέσει τα χειρόγραφά του.

Ο Francken μετά τον θάνατο του Morin και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1780 συνέχισε να αναπτύσσει τον Τύπο και να διορίζει Μεγάλους Επιθεωρητές. Πάντως, πριν από τον θάνατό του, το έτος 1795, η κατάσταση με τους ανώτερους βαθμούς στις Δυτικές Ινδίες και τη Βόρεια Αμερική ήταν μάλλον χαοτική, αφού υπάρχει σημαντική έλλειψη κύριας οργανωτικής δομής. Πάντως, η καταγραφή του Τύπου στα χειρόγραφα από τον Francken ασφαλώς πρέπει να θεωρηθεί ως επιβοηθητική της ανάπτυξης του νέου Τύπου.Σε όλα τα ζητήματα που γεννώνται αναφορικά με την καταγωγή των Χειρογράφων του Henry Andrew Francken εμφιλοχωρεί η εξαιρετικά λογική ερώτηση: ήταν τα χειρόγραφα η αποτύπωση ενός πρωτότυπου έργου που εμπνεύστηκε ο Morin (και ενδεχομένως τον συνέδραμε ο Francken) ή αποτελούν μια μετεγγραφή και ενδεχομένως πρωτογενή μετάφραση από την γαλλική προϋπαρχόντων τυπικών; Μάλιστα, σημαντικοί Γάλλοι ιστορικοί έχουν ευθέως θέσει το ερώτημα εάν το Χειρόγραφο του Αγίου Δομίνικου είναι το πρωτότυπο έγγραφο από το οποίο προέκυψαν εκ μετεγγραφής τα χειρόγραφα του Francken. 


Στο κείμενο που ακολουθεί εξετάζεται η βασική ιστορική προέλευση και δομή των Χειρογράφων αυτών. Είναι εξαιρετικά πιθανό τα επόμενα χρόνια να ανευρεθούν και άλλα χειρόγραφα συντεταγμένα από τη γραφίδα του Henry Andrew Francken, ατάκτως ευρισκόμενα ήμη καταγεγραμμένα στα αρχεία κάποιας δημόσιας ή ιδιωτικής βιβλιοθήκης ή, ακόμα, και κρυμμένα, όπως ανέφερε πρόσφατα χαρακτηριστικά ο Brent–Morris, σε «κάποια μικρήσχολική ή ενοριακή βιβλιοθήκη του Άγιου Δομίνικου ή της Αϊτής». Το μόνον σίγουρο είναι ότι η συγκριτική επισκόπηση των χειρογράφων έχει πολλές πτυχές να αναδείξει προς όφελος της ιστορικής έρευνας του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου.

Διαβάστε περισσότερα, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: 
Περί των Χειρογράφων Francken

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου